மார்பக பெருக்குதல் | பக்கவிளைவுகள், மருந்தளவு & எச்சரிக்கை

பெரிய மார்பகங்களுக்கான தயாரிப்புகளின் விரிவான ஆய்வு இது. இந்த பக்கத்தில் நான் மதிப்பாய்வு செய்யும் அனைத்து தயாரிப்புகளின் முழு அகரவரிசை பட்டியல் உள்ளது. ஒரே பிரிவில் உள்ள தயாரிப்புகள் (எடுத்துக்காட்டாக, ஒரே பிரிவில் ஒரே மார்பக விரிவாக்க தயாரிப்பு) எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது என்று எனக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள் நான் மதிப்பாய்வு செய்யும் சில மார்பக விரிவாக்க தயாரிப்புகள் பொருந்தாது. கூடுதலாக, இணக்கமான சில தயாரிப்புகளையும் நான் பரிந்துரைக்கிறேன். இருப்பினும், நான் செய்வது போன்ற பிரச்சினைகள் உங்களுக்கு இல்லையென்றால், பெரிய மார்பகங்களில் நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், நீங்கள் அனைத்தையும் வாங்குவதற்கு முன்பு இந்த தயாரிப்புகளில் பலவற்றை முயற்சிக்குமாறு நான் பரிந்துரைக்கிறேன்.

இந்தப் பக்கத்தில் நீங்கள் என்ன காண்பீர்கள்: மார்பக பெருக்குதல் தயாரிப்புகள் (உள்வைப்புகள் அல்லது முடி வளர்ச்சி பொருட்கள் போன்றவை) மற்றும் மார்பகங்களை பெரிதாக்க வடிவமைக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் குறித்து நான் விவாதிப்பேன். ஒட்டுமொத்தமாக மார்பக பெருக்குதல் தொழில் மற்றும் பல்வேறு வகையான தயாரிப்புகள் பற்றியும் நான் பேசுவேன். நான் வெவ்வேறு அளவுகளுக்கான தயாரிப்புகளை மதிப்பாய்வு செய்வேன் (அவற்றில் சில வெவ்வேறு நிலைகளின் செயல்திறனைக் கொண்டிருக்கலாம்), அதே போல் மற்ற அளவுகளுக்கு வேலை செய்யக்கூடிய பிற தயாரிப்புகளையும் பரிந்துரைக்கிறேன். சிறந்த மார்பக மாற்று மருந்துகள் (எனது சொந்த நடைமுறையிலும் நான் பயன்படுத்துகிறேன்), அத்துடன் சிறந்த முடி வளர்ச்சி பொருட்கள் மற்றும் பல பொருட்களின் புதுப்பித்த பட்டியலை நான் சேர்ப்பேன்.

புதிய மதிப்புரைகள்

VolumePills

VolumePills

Elif Mathis

மார்பகங்களைப் பெரிதாக்குவது எவ்வளவு சீக்கிரம் என்று VolumePills நல்லது, ஏன்? வாங்குபவர்களின் சான்று...

UpSize

UpSize

Elif Mathis

நீங்கள் கொழுப்பு இழக்க விரும்பும் வழக்கில் UpSize அநேகமாக சிறந்த விருப்பங்கள் ஒன்றாகும், அதனால் ஏன்...

Bust cream

Bust cream

Elif Mathis

மார்பக வளர்ச்சிக்கான உள் முனை சமீபத்தில் Bust cream மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. உற்சாகமளிக்கும் பய...

பிரபலமான மதிப்புரைகள்

Bust Size

Bust Size

Elif Mathis

Bust Size ஏன் அவ்வாறு இது, கூறப்படும் மார்பகங்களை பெரிதாக்க மிகவும் நிலையான மிகவும் சிறந்த வழிமுறைய...

Vollure

Vollure

Elif Mathis

ஒரு பெரிய Vollure சிறந்த தீர்வு தெரிகிறது. பல ஆர்வமுள்ள நுகர்வோர் ஏற்கனவே மார்பகங்களை விரிவாக்குவது...

Breast Actives

Breast Actives

Elif Mathis

Breast Actives வளர்ச்சியில் சமீபத்தில் Breast Actives ஒரு உள் முனையில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கற...

ஆசிரியர் குழுவில் இருந்து பிடித்தவை

Breast Actives

Breast Actives

Elif Mathis

மார்பக வளர்ச்சியில் ஒரு உண்மையான இரகசியமாக சமீபத்தில் Breast Actives நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. உற்சாகம...

Bust-full

Bust-full

Elif Mathis

சமீபத்தில் பொதுமக்களுக்கு வந்த அனுபவங்களின் எண்ணற்ற செய்திகளை நீங்கள் நம்பினால், பல ஆர்வலர்கள் தங்க...