அதிகரிப்பதாக பயிற்சி | பக்கவிளைவுகள், மருந்தளவு & எச்சரிக்கை

ஒரு நபர் தங்கள் உடற்பயிற்சி பயிற்சியை மிகவும் பயனுள்ளதாக மாற்றுவதற்கு ஒரு பொருளை ஏன் வாங்க விரும்புகிறார் என்பதைப் பார்ப்பது எளிது. ஒரு அம்சத்தில் மிகச் சிறந்த பல தயாரிப்புகள் உள்ளன, ஆனால் மற்றொன்றில் பயனுள்ளதாக இல்லை. நபர் தங்கள் வலிமையைக் கட்டியெழுப்ப ஆர்வமாக இருந்தால், ஆனால் பயிற்சிக்காக அவர்களின் உடற்பயிற்சியில் நேரத்தையும் சக்தியையும் எடுக்க விரும்பவில்லை என்றால், அவர்கள் இந்த தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்த விரும்புவார்கள். எடுத்துக்காட்டாக, குந்துகைகள் செய்ய எடை பயிற்சி உபகரணங்களைப் பயன்படுத்த விரும்பலாம். இருப்பினும், நபர் செலவழிக்க இது நிறைய நேரமும் சக்தியும் ஆகும், இது அவர்களுக்கு ஒரு காயத்தைத் தரக்கூடும் என்பதையும், அது மதிப்புக்குரியதல்ல என்பதையும் குறிப்பிடவில்லை. உங்கள் உடற்பயிற்சி பயிற்சியின் ஒரு பகுதியில் பயனுள்ள ஒரு பொருளை வாங்க விரும்பினால், ஆனால் இன்னொரு இடத்தில் பயனற்றதாக இருந்தால், நீங்கள் என்னிடமிருந்து தயாரிப்பு வாங்கலாம். இதன் பொருள் இரு பகுதிகளிலும் பயனுள்ள தயாரிப்புகளை பட்டியலிடுவதற்கு நான் என்னால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்வேன். ஒரு பகுதியில் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஆனால் மற்றொரு பகுதியில் பயனுள்ளதாக இல்லாத தயாரிப்புகளும் உள்ளன. மேலே உள்ளவை முழுமையான பட்டியல் அல்ல. உங்களிடம் வேறு கேள்விகள் இருந்தால், தயங்காமல் கேட்கவும், என்னால் முடிந்தவரை பதிலளிக்க முயற்சிப்பேன்.

புதிய கருத்துக்கள்

4 Gauge

4 Gauge

Elif Mathis

அதிக வலிமை மற்றும் தசை தொகுதி, 4 Gauge மிக சிறந்த வழி. உற்சாகமான வாடிக்கையாளர்களான டஜன் கணக்கான கவன...