សុខភាព នៅក្នុងការធ្វើពិសោធន៍ខ្លួនឯង - ខ្ញុំមិនអាច ...

វិធីជ្រើសរើសផលិតផលដើម្បីសុខភាពល្អ

វាចាំបាច់ត្រូវយល់ថាសុខភាពមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើនៅកន្លែងហាត់ប្រាណប៉ុណ្ណោះទេ។ វាគឺអំពីអ្វីដែលអ្នកញ៉ាំផឹកឬធ្វើជាមួយគំនិតរាងកាយនិងគំនិតរបស់អ្នក។ សុខភាពគឺជាស្ថានភាពមួយដែលមិនមែនជាលទ្ធផលនៃអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើនោះទេ។

ដូច្នេះដើម្បីចាប់ផ្តើមអ្នកត្រូវគិតអំពីទម្លាប់នៃការញ៉ាំរបស់អ្នក។ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមដោយការយល់ដឹងល្អអំពីអាហារដែលអ្នកចូលចិត្តនិងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអាហារទាំងនោះ។ ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារធ្វើឱ្យមានការអះអាងជាច្រើនអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងផលិតផលរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវសួរថាតើវាជាការពិតទេ? ឬតើអ្នកកំពុងតែទទួលបាននូវសុខភាពល្អជាងមុនប្រសិនបើអ្នកកំពុងទិញផលិតផលដែលមិនល្អ?

តើមានប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្មានសម្រាប់អ្នក? អ្នកអាចជ្រើសរើសអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តនិងអ្វីដែលអ្នកមិនចូលចិត្តប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកនឹងញ៉ាំច្រើនអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកទទួលបានប្រភេទប្រូតេអ៊ីនត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។

អាហារដែលមានសុខភាពល្អជាធម្មតាមានជាតិខ្លាញ់ទាប។ ខ្លាញ់គឺជាប្រភពសំខាន់នៃកាឡូរីហើយត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធាត់និងជំងឺបេះដូងប៉ុន្តែរបបអាហារដែលមានសុខភាពល្អជាធម្មតាមានខ្លាញ់មួយចំនួន។ នេះគឺដោយសារតែប្រភេទខ្លាញ់ដែលត្រឹមត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន។

ការពិនិត្យផលិតផលចុងក្រោយ

Miracle

Elif Mathis

ជឿទុកចិត្តលើទីបន្ទាល់រាប់មិនអស់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកចូលចិត្តប្រើប្រាស់ Miracle ដើម...