ពង្រីកលិង្គ នៅក្នុងការធ្វើពិសោធន៍ខ្លួនឯង - ខ្ញុំមិនអាច ...

ការពិនិត្យរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺសម្រាប់ថ្នាក់វេជ្ជសាស្ត្រ។ ខ្ញុំបានពិនិត្យនិងលក់ផលិតផលពង្រីកលិង្គតាមវេជ្ជសាស្ត្រអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំមានមនុស្សជាច្រើនផ្ញើអ៊ីមែលមកខ្ញុំដើម្បីប្រាប់ខ្ញុំអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេជាមួយផលិតផលដែលខ្ញុំលក់។ ថ្នាំទាំងនេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏សម្រាប់ការលូតលាស់ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ។ ខ្ញុំបានសាកល្បងផលិតផលពង្រីកលិង្គផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនហើយខ្ញុំមិនដឹងថាល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទេ។ ទោះយ៉ាងណាអ្នកអាចពិនិត្យជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីដឹងថាតើអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។ ផលិតផលពង្រីកលិង្គភាគច្រើនត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីលេបជាថ្នាំគ្រាប់។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងសាកល្បងវាដោយខ្លួនឯងអ្នកប្រហែលជាត្រូវប្រើថ្នាំពិសេសមួយឬពីរ។

ផលិតផលពង្រីកលិង្គដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតត្រូវបានគេហៅថាប្រដាប់បូមប្រដាប់ភេទប៉ុន្តែមានផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអាចរកបាន។ មានម៉ាស៊ីនបូមទឹកដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការបង្កើនទំហំលិង្គរបស់អ្នកដោយគ្រាន់តែយកទឹកមួយដុំមកដាក់ប៉ុណ្ណោះ។ ទំហំនៃស្នប់អាចខុសគ្នារវាងអ្នកផលិតប៉ុន្តែជាធម្មតាវានឹងតូចជាងប្រដាប់បូមលិង្គធម្មតា។ វាក៏មានប្រដាប់បូមលិង្គផងដែរដែលមានប្រដាប់បូម។ ពួកគេត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយអ្នកឱ្យឡើងរឹងរបស់លិង្គដូច្នេះអ្នកអាចរួមភេទបាន។ ប្រដាប់បូមលិង្គទាំងនេះក៏នឹងជួយអ្នកពង្រីកលិង្គដែរប៉ុន្តែទំហំនឹងតូចជាងមុន។

ការពិនិត្យផលិតផលចុងក្រោយ

Titan Gel 

Titan Gel 

Elif Mathis

សម្រាប់លិង្គធំ Titan Gel ច្បាស់ជាវិធីល្អបំផុត។ នេះត្រូវបានបង្ហាញដោយអតិថិជនពេញចិត្តជាច្រើន: ពង្រីកលិ...