ដេកល្អប្រសើរជាងមុន នៅក្នុងការធ្វើពិសោធន៍ខ្លួនឯង - ខ្ញុំមិនអាច ...

នេះជាផលិតផលដែលខ្ញុំណែនាំ។

ប្រព័ន្ធដំណេក Lunesta ដោយដំណោះស្រាយអាល់ហ្គារគេង៖ ខ្ញុំជាវេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវគេងហើយខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើប្រព័ន្ធដំណេកនេះ។ ផលិតផលនេះគឺជាប្រព័ន្ធដំណេកដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានតំលៃសមរម្យបំផុត។ វាល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានការគេងមិនដកដង្ហើមឬគេងមិនដកដង្ហើម។ នៅក្នុងការសិក្សាជាច្រើនអ្នកដែលមានការគេងមិនដកដង្ហើមច្រើនទទួលបានជោគជ័យជាមួយផលិតផលនេះជាងអ្នកដែលមានការគេងមិនដកដង្ហើមតិច។ ខ្ញុំបានរកឃើញថាមនុស្សមិនអាចគេងលក់ស្រួលជាមួយនឹងការគេងមិនដកដង្ហើមបានទេប្រសិនបើពួកគេប្រើថ្នាំដើម្បីសាកល្បងនិងគ្រប់គ្រងវា។ ខ្ញុំបានអានថាផលិតផលនេះមិនត្រូវបានណែនាំទេប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះឬមានជំងឺបេះដូង។ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានរកឃើញបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទេ។ នេះគឺជាប្រព័ន្ធដំណេកដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកដែលគេងមិនលក់ខ្លាំង។ នេះមិនមែនជាផលិតផលដំណេកទេ។ នេះជាប្រព័ន្ធដំណេកដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ខ្ញុំគិតថាអ្នកអាចគេងលក់ស្រួលជាងប្រសិនបើអ្នកគេងលក់ស្រួល។

ខ្ញុំមានបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាមួយនឹងការគេងរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំបានព្យាយាមលេបថ្នាំងងុយគេងដោយដេកលើក្បាលនៅលើខ្នើយរបស់ខ្ញុំទទួលបានផ្លាកសញ្ញាសម្រាប់គេងហើយដេកនៅលើឥដ្ឋ។ ខ្ញុំបានរកឃើញផលិតផលថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយវាដំណើរការល្អណាស់! វាជាការសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានអានទិសដៅ។

ការពិនិត្យចុងក្រោយ

Sleep Well

Elif Mathis

ប្រសិនបើអ្នកទុកចិត្តលើការពិនិត្យជាច្រើនដែលត្រូវបានគេស្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលស្រលាញ់ច្រើនប្រ...